Serwis archiwalny
Strona główna

Przynieś babci dowód

 • Czy Twoja Babcia uwierzyła Sławomirowi Nowakowi, że Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, który nigdy nie wykazał się odwagą? Czy Twoja Babcia dała sobie wmówić, że nie ma on w swoim życiu pięknej karty wieloletniego opozycjonisty? Jeśli Sławomir Nowak zdołał zbałamucił Babcię, to pokaż Jej ten dowód albo przynajmniej wydrukuj artykuł z Wikipedii.

  DOWÓD NR 3 - Jarosław Kaczyński przez całe życie wykazywał się odwagą i wiele lat poświęcił na działalność opozycyjną. To poświadcza jego życiorys.


  Czy nie wykazał się odwagą ktoś, kto brał udział w wydarzeniach marcowych?

  Jarosław Kaczyński, tak jak wiele osób z jego pokolenia, uczestniczył w ówczesnych protestach studenckich. Bronisław Komorowski nie był jedynym, kto w marcu 1968 roku chodził na demonstracje i oberwał milicyjną pałką.

  Czy nie był odważny ktoś, kto współpracował z Komitetem Obrony Robotników?
  Jarosław Kaczyński w 1976 roku, a więc w roku założenia KOR, zgłosił się z własnej nieprzymuszonej woli do współzałożyciela Komitetu Jana Józefa Lipskiego.

  Czy mogło brakować odwagi komuś, kto jeździł po Polsce dokumentując represje spadające na uczestników robotniczych protestów 1976 roku?
  Jarosław Kaczyński działał w Biurze Interwencji Komitetu Obrony Robotników do sierpnia 1980 roku. Wyjeżdżał w teren, zbierał informacje o nadużyciach władzy, organizował pomoc dla prześladowanych. Zajmował się wyjaśnianiem najtrudniejszych spraw – okrytych tajemnicą morderstw, których sprawcami byli milicjanci bądź funkcjonariusze SB. Był śledzony przez Służbę Bezpieczeństwa i parokrotnie zatrzymywany. Brał też udział w akcjach ulotkowych.

  Czy odwaga mogła nie cechować kogoś, kto brał udział w nielegalnym ruchu wydawniczym?
  W 1979 roku Jarosław Kaczyński wszedł w skład redakcji podziemnego „Głosu”. W stanie wojennym reaktywował ten miesięcznik. Publikował w prasie niezależnej.

  Czy mógł nie mieć odwagi ktoś, kto działał w podziemnej „Solidarności”?
  Jarosław Kaczyński współpracował z Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem „Solidarności”, działał w dokumentującym bezprawie stanu wojennego podziemnym Komitetem Helsińskim, był ekspertem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności”, a potem szefem Biura Społeczno-Politycznego TKK. Wreszcie został sekretarzem Krajowej Komisji Wykonawczej „S”, która działała już jawnie. W czasach „Sierpnia” był kierownikiem sekcji prawnej w Ośrodku Badań Społecznych przy Regionie Mazowsze NSZZ „S”. We wrześniu 1980 pomagał jako prawnik zakładać komisje zakładowe „S”.

  Czy nie mając odwagi można było rzucić wyzwanie najbardziej opiniotwórczym środowiskom polityczno-intelektualnym wolnej Polski?
  Jarosław Kaczyński „miał czelność” przeciwstawić się tym kręgom. W czasie kampanii prezydenckiej 1990 roku stanął do debaty z Adamem Michnikiem.

  Czy można zarzucać brak odwagi komuś, kto kontynuował działalność polityczną mimo prób zastraszania czy wręcz zamachów na jego życie?
  Parokrotnie w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych nieznani sprawcy uszkadzali samochód, którym Jarosław Kaczyński miał wyjechać poza Warszawę. Mimo to nie przestał głosić poglądów, które wyznawał.

  Czy o człowieku z takim życiorysem można mówić, że nie miał odwagi i nic nie wiadomo o jego opozycyjnej działalności?

  Pobierz artykuł w wersji PDF
  Pobrano 547 razy
 • Czy wiesz, że w ostatniej dekadzie sytuacja na rynku pracy poprawiała się najbardziej za rządów PiS? Że właśnie wtedy bezrobocie, także wśród młodzieży, szybko malało? Oto dowód - dane statystyczne GUS. Przeczytaj, opowiedz o tym Babci i reszcie rodziny, spytaj co sądzą. Zrobiłeś to? Naprawdę było warto! Rodzinna rozmowa pokoleń o sprawach ważnych dla Polski: bezcenne!!

  DOWÓD NR 2 - W tej dekadzie bezrobocie, także wśród młodzieży, malało szybko tylko za rządów Prawa i Sprawiedliwości

  Za rządów Prawa i Sprawiedliwości liczba pracujących zwiększyła się o około 880 tysięcy. Stopa bezrobocia spadła w tym czasie prawie dwukrotnie: z 16,1% (wg BAEL) w I kwartale 2006 r. do 9,0% w III kwartale roku 2007.

  Zdecydowanie zmniejszyło się też bezrobocie wśród młodzieży (osoby w wieku 15-24 lata). Na początku 2006 r. pracy bezskutecznie szukał co trzeci młody człowiek, pod koniec 2007 r. - co piąty.

  Dziś bezrobocie wśród młodych jest niestety nieco wyższe. W IV kwartale 2009 wynosiło 22,3%.

  Bezrobocie wg BAEL w Polsce w latach 2003-2009

  Dowód nr 2 - W tej dekadzie bezrobocie, także wśród młodzieży, malała szybko tylko za rządów Prawa i Sprawiedliwości
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny
  Pobierz artykuł w wersji PDF
  Pobrano 920 razy
 • Czy wiesz, że w ostatniej dekadzie polska gospodarka rozwijała się najszybciej za rządów PiS? Twoja Babcia mówiła Ci o tym już dawno, ale Ty nie wierzyłeś. Oto dowód - dane z raportu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Przeczytaj. A może Twoja babcia nie wiedziała o tym? Także wtedy dowód się przyda! Przynieś go babci.

  DOWÓD NR 1 - Dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości były najlepszym okresem dla polskiej gospodarki

  Wystarczy spojrzeć na poniższy wykres. Od momentu objęcia władzy przez PiS nastąpiło gwałtowne i stałe przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego: od 4 do ponad 6 procent w skali roku. W I kwartale 2007 roku przekroczona została bariera 7 procent. To był wyjątkowo dynamiczny, jak na warunki europejskie, rozwój gospodarki - ponad dwukrotnie szybszy niż w innych dużych państwach Unii.

  Czas najlepszej koniunktury przypadł na okres, gdy na czele rządu stał Jarosław Kaczyński.

  O tak znakomitych wynikach polskiej gospodarki zadecydowało przede wszystkim wysokie tempo wzrostu popytu krajowego, czyli suma wydatków na towary i usługi powiększone o oszczędności. Za rządów PiS staliśmy się zamożniejsi. Mogliśmy więcej wydawać i spełniać nasze pragnienia, mogliśmy więcej oszczędzać, by spokojniej móc patrzeć w przyszłość.

  Także państwo miało więcej pieniędzy, by łożyć na bezpieczeństwo, wspomagać potrzebujących, dbać o kulturę oraz o edukację naszych dzieci. Jednym zdaniem - polepszyła się jakość naszego życia.

  Tempo wzrostu PKB i jego determinanty (w %)

  Tempo
wzrostu PKB i jego determinanty (w %)
  Źródło: C. Wójcik, Sytuacja makroekonomiczna, w: Gospodarka Polski - Prognozy i opinie. Raport nr 16, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2010, s. 19.
  Pobierz artykuł w wersji PDF
  Pobrano 876 razy
Serwis kandydata na prezydenta Jarosława Kaczyńskiego
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony