Serwis archiwalny
Strona główna

Kolski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

„Polska jest najważniejsza”
Deklaracja Kolskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Kolskiego !

Dzisiaj stajemy przed Wami, w poczuciu odpowiedzialności za los naszej umiłowanej Ojczyzny, by wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej Polskiej. Tego, od którego zależeć będzie przyszłość naszego Państwa i jakość naszego życia. Pragniemy Polski silnej, nowoczesnej a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

9 czerwca 2010

1. Barbara Bilska – nauczyciel,
2. Anna Chojnacka – emerytowany nauczyciel,
3. Tadeusz Fijałkowski – emeryt,
4. Wiesław Galemba – przedsiębiorca
5. Czesława Gutkowska-Kicińska - b. Burmistrz miasta Koła, radna powiatu,
6. Aleksandra Kanderska - mgr , gł. spec ds. inwestycji KTBS w Kole,
7. Jacek Klukaczyński - Dyrektor Miejskiego Zakładu Wod- Kan. w Kole,
8. Halina Kopczyńska - mgr inż., przedsiębiorca,
9. Roman Kopczyński - mgr inż., b. Dyrektor L.O w Kłodawie,
10. Kazimierz Kot – b. Wójt Gminy Koło,
11. Zdzisław Kwiatek- przedsiębiorca,
12. Jan Lewandowski – rzemieślnik,
13. Kazimierz Lewandowski - przedsiębiorca budowlany,
14. Stanisław Malczyk - rolnik
15. Ewa Nawrocka- działaczka Solidarności ,
16. Maciej Nawrocki - działacz Solidarności,
17. Anna Ostrowska - mgr matematyki, nauczyciel ,
18. Paweł Ostrowski - mgr informatyki, nauczyciel,
19. Agnieszka Perkowicz- ekonomistka,
20. Joanna Pszczółkowska - Prezes Zarządu KTBS,
21. Piotr Pszczółkowski - główny specjalista elektryk, przedsiębiorca,
22. Marek Skrzypczak- przedst. załogi Kopalni Soli Kłodawa S.A
23. Ryszard Wawrzyniak – rolnik
Włącz się w kampanię
Przynieś babci dowód
Serwis kandydata na prezydenta Jarosława Kaczyńskiego
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony