Serwis archiwalny
Strona główna

Rycki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Polska jest najważniejsza!
Deklaracja Ryckiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego,
kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Naszego Powiatu!

W życiu państw i narodów zdarzają się chwile szczególne, wymagające wyraźnych deklaracji. Taką chwilą są z pewnością nadchodzące wybory.

Jesteśmy głęboko przekonani, że rozstrzygnięcie, którego niedługo dokonamy, będzie stanowić istotną cezurę w naszych dziejach. Dokonany wybór będzie miał również istotny wpływ na dalszy wygląd całego naszego regionu i charakter dokonywanych w nim przeobrażeń. Urząd Prezydenta RP, to najwyższy urząd w naszym państwie. Pamiętajmy, że wybieramy najwyższego reprezentanta narodu, gwaranta takiej wizji Polski, z której będziemy dumni ­ nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze tradycje. Polski suwerennej i zarazem otwartej na świat, ale nieodcinającej się od swojej tożsamości. Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia i rozwoju. Polski, w której dominuje roztropna i solidarna troska o dobro wspólne. Polski, w której przestrzeń życia publicznego kształtuje dążenie do prawdy i dobra. Polska, to także kraj, który stać na profesjonalną armię, gwaranta naszej suwerenności. Dlatego pamiętajmy również o stanowczym głosie i działaniach Jarosława Kaczyńskiego i jego najbliższych doradców na rzecz funkcjonowania Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, dzięki którym Szkoła ta jest nadal integralną częścią armii.

Nasz powiat ma charakter wybitnie rolniczy. Tylko nasz kandydat zapewni kontynuację rozpoczętych w 2005 roku korzystnych dla polskiej wsi zmian.
W naszym powiecie dominują małe i średnie przedsiębiorstwa, ich prowadzenie stanowi często jedyną podstawę dochodu wielu rodzin. Jesteśmy głęboko przekonani, że o dalszy rozwój tych przedsiębiorstw jest w stanie najaktywniej i najefektywniej zabiegać jedynie nasz kandydat.

Mamy prawo marzyć o takiej Polsce i wspólnie dla niej pracować, mimo dzielących nas różnic i o tym przypomniał Jarosław Kaczyński, kandydat, którego pragniemy poprzeć.

Apelujemy o poparcie dla Jego kandydatury do tych mieszkańców, którzy podzielają pogląd, iż Polska to nasze wspólne, wielkie zobowiązanie.

dr Brańka Franciszek – wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Oficerskiej w Dęblinie;
Cąkała Marek – Radny Gminy Kłoczew;
Ciechan Ryszard – lekarz weterynarii, były Radny Rady Powiatu; Cybula Kazimierz – Radny Rady Powiatu, prezes firmy FAMPOL;
Czapski Krzysztof – rolnik, przedsiębiorca, Stężyca;
Dąbrowski Stanisław – dr nauk technicznych, prezes Stowarzyszenia Prawicowy Ruch Samorządowy w Rykach;
Dziliński Mariusz – Radny Rady Powiatu, członek Zarządu, Wola Zadybska;
Filipek Leszek – Starosta Rycki;
Habowski Jan – przedsiębiorca;
Hoduń Barbara – handlowiec, Grabów Szlachecki;
Jakubiak Teresa – katechetka w Szkole Podstawowej w Białkach Dolnych;
Jóźwik Marek – dyrektor Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie;
Kleczkowski Witold – przewodniczący NZSS Solidarność w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 3 w Dęblinie, Radny Rady Miasta w Dęblinie;
Kostyra-Beczek Teresa – dyrektor Zespołu Szkół w Czernicu; Kostyra Zdzisław – przedsiębiorca, Stara Dąbia;
Kowalczyk Leszek – przedsiębiorca, Ryki;
Kowalczyk Małgorzata – przewodnicząca NSZZ Solidarność Wojskowy Oddział Gospodarczy w Dęblinie;
Kruk Grzegorz – architekt, Ryki;
Krypska Dorota – przewodnicząca NSZZ Pracowników Wojska, Wojskowy Oddział Gospodarczy w Dęblinie;
Lorenc Mirosław – lekarz neurolog, Ryki;
Madoń Henryk – prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kłoczewie;
Michalak Stanisław - przewodniczący NSZZ Solidarność Polski Ogród w Rykach;
Ochap Marek – v-ce dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach;
Pawlak Barbara – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie;
Poterek Jerzy – inż. rolnik, sadownik;
Pośpiech Tomasz – Radny Rady Powiatu;
Rayska Teresa – lekarz rodzinny, Dęblin;
Rodak Zenon – v-ce przewodniczący Solidarności PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie;
Sałaciński Piotr – główny specjalista do spraw remontu silników lotniczych w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Dęblinie; Siedlecka Beata – radca prawny, Dęblin;
Smrokowski Bernard – przedsiębiorca, handlowiec, Leopoldów; Szczepaniak Silvetta – przewodnicząca Rady Powiatu Ryckiego; Szczygielski Dariusz – Radny Rady Powiatu, członek Zarządu; Szpadzik Tadeusz – emerytowany pracownik Urzędu Gminy w Trojanowie;
Tukendorf Jadwiga – lekarz pediatra, Radna Rady Gminy w Rykach; Wąsowska Anna – prezes Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Stężyca;
Wielgosz Marian – przedsiębiorca, Grabów Szlachecki;
Wojtachnio Marian – prezes Spółdzielni Usług Rolniczych w Ułężu
Włącz się w kampanię
Przynieś babci dowód
Serwis kandydata na prezydenta Jarosława Kaczyńskiego
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony