Serwis archiwalny
Strona główna

Społeczny Komitet Ziemi Płockiej Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Polska jest najważniejsza
Deklaracja Społecznego Komitetu Poparcia Ziemi Płockiej
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na urząd Prezydenta RP

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatów: Płockiego, Gostynińskiego i Sierpeckiego!

Dzisiaj stajemy przed Wami, by wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. To właśnie od Niego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszej Ojczyzny i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach.

Łączy nas Rzeczpospolita - Wolna i Solidarna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość.

Powołujemy Społeczny Komitet Poparcia Ziemi Płockiej dla Jarosława Kaczyńskiego. Jesteśmy przekonani, że ten wybór gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej, a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje; Polski otwartej na świat, a jednocześnie suwerennej, nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski zjednoczonej, w której każdy obywatel odnajdzie godne miejsce i możliwość rozwoju, a w życiu publicznym zapanuje atmosfera szacunku, prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Zwracamy się do mieszkańców powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego o przystępowanie do Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Płock, dnia 7 maja 2010 r.

Włodzimierz Fetliński – inż., mąż Śp. Senator Janiny Fetlińskiej
Bartosz Fetliński – mgr inż., syn Śp. Senator Janiny Fetlińskiej
Benedykt Pszczółkowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Paweł Kaźmierczak – Starosta Sierpecki
Andrzej Twardowski – Wicestarosta Sierpecki
Piotr Leśniewski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu
Małgorzata Purcelewska – mgr inż., Radna Powiatu Płockiego
Andrzej Cieślak – Radny Powiatu Płockiego
Maciej Jabłoński – mgr inż., Radny Powiatu Płockiego
Henryk Kamiński – Radny Powiatu Płockiego
Piotr Kwiatkowski – mgr. inż, Radny Powiatu Płockiego
Marek Moderacki – Radny Powiatu Płockiego
Tomasz Skorupski – mgr inż., Radny Powiatu Płockiego
Marek Wąsowski – Radny Powiatu Płockiego
Daniel Zaborowski – Radny Powiatu Płockiego
Marian Pagórek – lekarz specjalista kardiolog, działacz solidarnościowy od 1980 r., represjonowany, Radny Powiatu Gostynińskiego
Grzegorz Raciborski – mgr prawa, Radny Powiatu Gostynińskiego
Wiesław Wojtalewicz – rolnik, Radny Powiatu Gostynińskiego
Edmund Zieliński – mgr inż. rolnictwa, Radny Powiatu Gostynińskiego
Sławomir Wawrzyński – Wójt Gminy Stara Biała
Wojciech Kępczyński – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego
Adam Molak – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” RI
Marek Sankiewicz – lekarz weterynarii
Jakub Wiktorzak – lekarz weterynarii
Marek Zaborowski – dr inż. rolnictwa
Mieczysław Zieliński – działacz solidarnościowy, przedsiębiorca
Tadeusz Taworski – społecznik, działacz solidarnościowy, internowany, dyr. płockiego ZOO w latach 1956 – 96
Lesław Wojno – Przewodniczący Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Sławomir Waćkowski – leśniczy
Albert Kołodziejski – mgr, Prezes TBS Płońsk
Adam Żywiałkowski – rolnik
Lidia Pokorska – lekarz stomatolog
Elżbieta Jóźwiak – Rudzka – lekarz medycyny
Elżbieta Wojciechowska – pielęgniarka, nauczyciel zawodu
Anna Dębska – mgr zarządzania
Zygmunt Paradowski – kierowca
Sylwia Słabowska – inspektor
Joanna Spychała – stażystka
Wiesław Czarciński – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1w Sierpcu
Lilia Olejniczak – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu
Wojciech Mielczarek – przedsiębiorca
Krzysztof Sumińsk – Pełnomocnik NSZZ „Solidarność” RI w Sierpcu
Waldemar Olejniczak – przedsiębiorca
Sławomir Pilarski – ratownik medyczny
Andrzej Cześnik – rolnik
Bogdan Wierzbicki – przedsiębiorca
Jan Karwowski – przedsiębiorca
Grzegorz Karwowski – przedsiębiorca
Jan Kawczyński – oficer emerytowany
Antoni Klimowski – rolnik
Piotr Rutkowski – technik mechanik, przedsiębiorca
Tomasz Szumański – przedsiębiorca
Urszula Sumińska – studentka prawa
Paweł Kluska – rolnik
Marek Lejman – nauczyciel
Maria Lejman – nauczyciel
Piotr Kamiński – technik elektryk
Małgorzata Andrzejczak – lekarz specjalista chorób wewnętrznych
Anna Florczak – mgr administracji
Maria Fudała – mgr nauk ekonomicznych, Wójt Gminy Sanniki poprzedniej kadencji
Maria Gajewska – rolnik – sadownik
Jan Głodowski – działacz solidarnościowy od 1980 r., internowany
Elżbieta Lewandowicz – pielęgniarka, Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” SPZZOZ
Paweł Migdalski – mgr administracji
Wacława Ołdak – farmaceuta
Radosław Sebastian Ołdak – mgr inż., informatyk
Anna Orzeszek – Borkowska – instruktor ds. społeczno–wychowawczych
Krystyna Pagórek – mgr farmacji
Zygmunt Pawlak – budowlaniec
Romuald Sarzała – mgr pedagogiki
Renata Śniecikowska – lekarz specjalista neurolog
Alicja Wasilewska – mgr, historyk sztuki
Paweł Węglewski – pracownik magazynowy, brygadzista
Jolanta Zielińska – mgr inżynier, nauczyciel
Włącz się w kampanię
Polska jest najwazniejsza
Serwis kandydata na prezydenta Jarosława Kaczyńskiego
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony