Serwis archiwalny
Strona główna

Wrocławski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Dzisiaj powstał Wrocławski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powołali go przedstawiciele wrocławskiego świata nauki, kultury i sztuki oraz innych środowisk. Skład Komitetu jest otwarty dla nowych członków. Każdy, kto chce publicznie poprzeć Jarosława Kaczyńskiego własnym nazwiskiem, może to zrobić wypełniając formularz zgłoszeniowy.

W skład Komitetu wchodzą:

1. dr hab. Jan Waszkiewicz - prof. PWr., pierwszy marszałek województwa dolnośląskiego
2. Janisław Muszyński - przedsiębiorca
3. Kazimierz Kimso - z-ca przew. Zarz. Reg. NSZZ "S"
4. Marek Dyżewski - b. rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu
5. Marek Muszyński - fizyk PWr., b. przew. RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk
6. Robert Raczyński - Prezydent Lubina
7. Piotr Roman - Prezydent Bolesławca
8. prof. dr hab. Krzysztof Sobiech - biochemik, AWF
9. prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz - matematyk, UWr.
10. Maria Peisert-Kisielewicz - filozof, b. działaczka opozycji
11. Grzegorz Braun - reżyser
12. dr hab. Jerzy Marcinkowski - informatyk, prof. UWr.
13. dr hab. Ewa Marcinkowska - biochemik, UWr.
14. prof. dr hab. Jacek Otlewski - biochemik, UWr.
15. Krzysztof Grzelczyk - politolog, b. działacz opozycji, b. wojewoda dolnośląski
16. prof. dr hab. Marian Gabryś - ginekolog-położnik, AM
17. Stanisław Błoński - prezes ZG Związku Sybiraków III RP
18. prof. dr hab. Bolesław Grabowski - fizyk, UO
19. Mirosław Jasiński - scenarzysta, dyplomata, b. wojewoda wrocławski
20. prof. dr hab. Krzysztof Kawalec - historyk, UWr.
21. Stanisław Melski - aktor
22. Maria Woś - dziennikarka
23. Krzysztof Tenerowicz - prawnik, b. działacz opozycji, członek SW
24. Ryszard Gwalbert Misiek - muzyk jazzowy
25. Tadeusz Świerczewski - rzeczoznawca budowlany, b. działacz opozycyjny, członek SW
26. Barbara Bonarska - śpiewaczka
27. Lech Stefan - matematyk, działacz społeczny
28. Adam Maksymowicz - geolog, dziennikarz
29. Janina Siciarz - artystka
30. Wojciech A. Rączyński - przedsiębiorca
31. Krystian Nyz - przedsiębiorca
32. Ryszard Olesiewicz - inż. budowl. b. działacz KPN
33. Małgorzata Suszyńska
34. Jerzy Pietraszko - matematyk, członek SW, PWr.
35. prof. dr hab. Krzysztof Bogdan - matematyk, PWr.
36. dr hab. Małgorzata Bogdan - matematyk, PWr.
37. dr hab. Wiesław Szwast - informatyk, prof. UO
38. Romuald Lazarowicz - dziennikarz, redaktor naczelny "Opcji na Prawo"
39. Helena Lazarowicz - wydawca, dziennikarz, członek SW
40. Dorota Bauer - lekarz medycyny
41. dr Bolesław Wajsprych - geolog, UWr.
42. Adam Druszcz - neurochirurg
43. Ryszard Sławczyński - historyk
44. Michał Kot - student V roku PWr.
45. Marek Delimat - konserwator zabytków
46. dr inż. Danuta Wala - PWr.
47. Barbara Marak - lekarz medycyny
48. Ryszard Marak - architekt
49. Maciej Dmysiewicz - harcmistrz ZHP
50. Maciej Ruszczyński - emeryt, b. opozycjonista
51. Adam Skowroński - Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych Dol. Śl.
52. dr inż. Zdzisław Bober - elektronik
53. dr n. med. Janusz Bolanowski - adiunkt, AWF
54. prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, PWr.
55. dr inż. Agnieszka Chrobak - biotechnolog (adiunkt), Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
56. dr Lucyna Górska-Kłęk - biolog, AWF
57. dr Dorota Jakubiec - biolog, AWF
58. dr hab. Zbigniew Jakubiec - biolog/profesor, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Uniwersytet Zielonogórski
59. dr Tadeusz Jakubowski - Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji, WWSIS Horyzont
60. dr inż. Dagmara Kłopotowska - biotechnolog, IITD PAN
61. dr Paweł Korobczak - filozof, etyk, UWr.
62. prof. dr hab. Wojciech Kunicki - Kierownik zakładu Historii Literatury Niemieckiej do 1848, Uniwersytet Wrocławski
63. dr inż. Izabela Kurtyka - adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
64. prof. dr hab. Elwira Lisowska - immunolog, PAN
65. prof. dr hab. Józef Lisowski - immunolog, PAN
66. dr Michał Lubicz-Miszewski - socjolog/adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy
67. dr hab. Janusz Matuszyk - biolog, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
68. dr Arkadiusz Miążek - biolog
69. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski - chemik, Politechnika Wrocławska (emeryt)
70. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas - neurobiolog, Akademia Medyczna i Uniwersytet Wrocławski
71. dr hab. inż. Edward Przydróżny - nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska
72. dr hab. inż. Jan Syposz - inżynieria środowiska, prof. nadzw., PWr.
73. dr Tomasz Wójcik - nauczyciel akademicki, PWr.
74. prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek - biolog, Uniwersytet Wrocławski
75. prof. dr hab. Wacław Leszczyński - technolog żywności, Uniwersytet Przyrodniczy
76. mgr inż. Mariusz Kosobudzki - asystent, WSOWL
77. mgr Adam Degler - pracownik naukowy, archeolog
78. dr inż. Hanna Basara - emerytka, Politechnika Wrocławska
79. dr inz. Stanisław Chęciński - emeryt, Politechnika Wroclawska
80. dr Maria Elżbieta Dębowska - fizyk, Uniwersytet Wrocławski
81. dr Tadeusz Kozar - informatyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
82. dr nauk przyrodn. mikrobiolog Danuta Leszczyńska - e.adiunkt, prezes Wrcł.Koła Stow.Kult.Chrześcij. "Odrodzenie", Polit. Wrocławska
83. dr Krzysztof Lubicz Miszewski - geolog, adiunkt, Uniw. Opolski
84. prof nadzw. dr hab. Halina Pawlak-Kruczek - nauczyciel akademicki, PWr.
85. Jan Sochiera - absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
86. dr hab. Andrzej Solecki - geolog, Uniwersytet Wrocławski
87. dr hab. prof. nadzw. Zdzisław Julian Winnicki - Z - ca Dyrektora ISM, Uniwersytet Wrocławski
88. Michał Bogdan - absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
89. Jan Marcinkowski - absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
90. Piotr Markowski - absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
91. Józef Adach - kierowca
92. Daniel Baginski - tłumacz
93. Jerzy Bielasiński - prawnik, działacz struktur SW, UWr.
94. Bożena Bober - koordynator projektów międzynarodowych
95. Krystyna Borowska-Syposz - biliotekarz, były prezes Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej
96. Jan Bortkiewicz - artysta fotografik
97. Jolanta Brzeska - nauczycielka
98. Diana Choińska - księgowa, Uniwersytet Wrocławski
99. Jakub Chorowski - student, Politechnika Wrocławska
100. Michał Chrobak - programista
101. mgr inż Tadeusz Ciukszo - Rzeczoznawca, Biuro Ekspertyz Projektów i Wdrożeń
102. Danuta Czartoryska - lesnik
103. mgr inż. Tytus Czartoryski - rolnik
104. Maria Dąbrowska - emerytowana nauczycielka, w Solidarności rzecznik prasowy pracowników oświaty regionu, Stowarzyszenie Pomocy "Larum"
105. Krzysztof Jan Dracz - architekt
106. Hanna Duralska-Mikurda - inżynier ob. emeryt
107. mgr Maria Bogusława Dytko - Z-ca Dyrektora WSSK Wrocław
108. mgr prawa Jacek Dżedzyk - radca prawny
109. mgr inż. Elżbieta Figuła - nauczyciel
110. Jan Franczak - nauczyciel, tłumacz
111. Izabela Gorczyca - tech. fotograf, pracownik socjalny/pracuję jako rejestratorka medyczna
112. Zdzisława Gorlic - ekonomista, emeryt
113. Sławomir Stanisław Górski - przedsiębiorca
114. Leszek Grudziński - przedsiębiorca, himalaista, członek SW
115. Andrzej Guściora - prawnik
116. Jan Hałakuć - Przewodniczący, Lubański Klub Obywatelski
117. Jadwiga Huryn - tech. ekonomista/emeryt
118. mgr ekonomii Jerzy Huryn - ekonomista
119. mgr Małgorzata Iwankiewicz - nauczyciel
120. mgr Teresa Izworska - nauczyciel
121. mgr inż. Barbara Jach-Kobielska - Kierownik pracowni, projektant, E&B Pracownia Projektowa Instalacyjno-Budowlana 1
122. Wiktor Janas - student informatyki, Uniwersytet Wrocławski
123. Jerzy Jankowski - emeryt, członek SW, zam. Norwegia
124. mgr biologii środowiska Elżbieta Jarema - emerytowany urzędnik
125. mgr Radosław Jarema - prawnik
126. Wojciech Jaworski - muzyk
127. artysta muzyk jerzy Kaczmarek - muzyk, AM
128. Janina Karcz - emeryt
129. Eugeniusz Kaźmierczak - inżynier/emeryt, Akcja Katolicka Archidiecezji Wroclawskiej
130. mgr inż. architekt Krzysztof Kobielski - architekt, Pracownia Projektowa Krzysztof Kobielski
131. Tomasz Kołodziej - Zastępca Burmistrza Jelcza-Laskowic
132. Magister Marcin Konopka - Kierownik Projektu
133. Adam Koperczak - pracownik socjalny
134. mgr Anna Korczyńska - tłumacz/lektor języka włoskiego
135. Ewa Kostrowska-Skóra - pracownik umysłowy
136. student Stanisław Kowalczyk - student, Politechnika Wrocławska
137. Jan Koziar - geolog
138. Emilia Kozłowska - architekt
139. mgr Ryszard Krawczyk - inżynieria środowiska, Konsorcjum EKO-Recykling
140. dr hab. Daniel Krowarsch - biochemik, UWr, Uniwersytet Wrocławski
141. Lidia Królikowska - farmaceuta
142. Jarosław Królikowski - artysta - śpiewak
143. Patryk Królikowski - student PWr.
144. Bogdan Krzczanowicz - handlowiec
145. mgr Bogusława Krzczanowicz - filolog
146. Agnieszka Kubiak - studentka Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu
147. mgr inż. Henryk Kula - były działacz opozycyjny
148. mgr Eugenia Kulczycka - emerytowany bankowiec
149. mgr Bernadetta Kuśnierz - historyk
150. Bolesław Kuśnierz - emeryt
151. Kazimiera Kuśnierz - emeryt
152. Zofia Kuź - nauczyciel historii, członek NSZZ "Solidarność", XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu
153. mgr Jerzy Kwiatkowski - inż. geodeta
154. Halina Lazarowicz - emerytowana dentystka
155. Zbigniew Lazarowicz - emerytowany ekonomista, żołnierz AK i WiN
156. Dorota Lech - księgowa
157. Magdalena Lenart-Ojak - lek.wet.
158. Halina Leszczyńska - logopeda
159. Edward Leszczyński - informatyk, dziennikarz
160. mgr farmacji Jadwiga Lewicka - farmaceutka
161. Bogdan Limberger - elektroautomatyk
162. mgr inż. Elżbieta Lisowska - informatyk
163. Jacek Lisowski - hydrolog
164. magister Jadwiga Lubicz-Miszewska - pielęgniarka/pedagog specjalny
165. Maria Łapka - pracownik socjalny, prezes Stowarzyszenia Pomocy "Larum"
166. mgr Adam Mach - były nauczyciel, Elektroniczne Zakłady Naukowe Wrocław
167. mgr Elżbieta Mach - emeryt
168. Marian Majcher - inżynier
169. Barbara Maksymowicz - prawnik
170. magister Krystyna Maksymowicz - archeolog, emeryt
171. Danuta Maksymowicz-Małaszuk - prawnik
172. Klaudiusz Małachowski - lekarz
173. Remigiusz Małaszuk - mgr inż. ochrony wód i gleby
174. Teresa Małaszuk - emerytka
175. Paweł Martin - tłumacz, przedsiębiorca
176. Kazimierz Michalczyk - radiolog
177. Jan Michałowski - elektryk
178. Anna Mikołajczak - lekarz medycyny
179. Szymon Mikorski - przedsiębiorca
180. mgr inż. Grażyna Mozol - chemik, emerytka, Politechnika Wrocławska
181. mgr Barbara Mrozowska - właściciel
182. Michał Mysłowski - student
183. Artur Nicpoń - przedsiębiorca
184. Małgorzata Niwińska - przedsiębiorca
185. Bożena Nowak - menedżer
186. Grażyna Nurzyńska - katecheta
187. Bogumil Oledzki - renowator
188. Krystyna Olejniczak-Ciukszo - pielęgniarka
189. Katarzyna Osieleniec-Moszczyńska - nauczyciel, dyrektor szkoły
190. Przemysław Otlewski - lekarz medycyny
191. architekt Leszek Pawłowski - Właściciel Pracowni Projektowej, Autorska Pracownia Projektowa
192. Anna Pelczar - emeryt
193. mgr Katarzyna Pelczarska - redaktor portalu internetowego, Uniwersytet Wrocławski
194. mgr sztuki Wiesław Józef Piechówka - artysta plastyk, konserwator dzieł sztuki, Renowart - firma konserwatorska
195. Janina Pieńkowska - pedagog, XVII LO im. A. Osieckiej we Wrocławiu, XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
196. Bożena Piętocha-Koperczak - ekonomista, gospodyni domowa
197. mgr Damian Poźniak - kierownik, Uniwersytet Wrocławski
198. Tomasz Przedpełski - filolog
199. Jacek Ratajczyk - muzyk
200. mgr farmacji Alicja Rodzik - emeryt
201. historyk sztuki Jolanta Rodzik - nauczyciel
202. Maria Romańczuk - pracownik umysłowy
203. dr biochemii Teresa Rosińska - emerytka
204. dr inż. mech. Marian Rosiński - emeryt
205. Ewa Rozpędowska - psycholog
206. Rafał Rudawski - muzyk
207. Jacek Rugieł - ekonomista
208. magister sztuki Małgorzata Samborska - muzyk
209. mgr Ryszard Sawicki - artysta/pisarz, Uniwersytet Wrocławski
210. mgr ekonomii Magdalena Skoczyk - pracownik działu logistyki, firma prywatna
211. Stanisław Skotny - nauczyciel, polonista, internowany w stanie wojennym, XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu
212. mgr inż. Mirosław Skóra - pracownik działu marketingu
213. Roza Slusarska - inz.lesnik
214. Joanna Smereka - germanistka
215. Krystyna Stankiewicz - bibliotekarz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
216. Helena Suszyńska - emerytowana księgowa, żołnierz AK i WiN
217. Kazimierz Suszyński - matematyk / informatyk
218. magister Małgorzata Szeptycka - aktorka, Teatr Muzyczny Wrocław
219. Jadwiga Szymonik - była działaczka podziemia, Wiceprzewodnicząca KZ NSZZ "S" w PWr., PWr.
220. mgr prawa Sławomir Śmigielski - prawnik
221. Marian Światowski - Pełnomocnik Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu na Region Dolnośląski
222. mgr prawa i administracji Beata Świerczewska - b. działacz opozycji, właściciel, Autorska Pracownia Projektowa
223. mgr Teresa Tadeuszyk - nauczyciel
224. Natalia Tarczyńska - mgr inż. informatyki i zarządzania
225. mgr inż. Teresa Tenerowicz - rzeczoznawca d/s san.hig., działacz NSZZ Solidarność
226. Witold Terenda - lekarz weterynarii
227. mgr Maria Terkiewicz - filolog
228. Marta Terkiewicz - maturzystka
229. mgr inż. Miłosława Terkiewicz - biotechnolog
230. mgr inż. Zbigniew Terkiewicz - kierownik
231. Łukasz Tracz - student, UWr. - WPAiE
232. Justyna Trebicka - nauczyciel
233. mgr inż Mariusz Trebicki - Menadżer
234. Hanna Treochimczuk-Fidut - przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ"S"
235. Alina Elżbieta Ulanowska - ekonomista
236. lic. Piotr Łukasz Ulanowski - student Financial Management
237. Włodzimierz Ulanowski - przedsiębiorca
238. Wojciech Uniatowicz - filolog
239. Mariusz Wacowski - archiwista
240. mgr Małgorzata Wanke-Jakubowska - rzecznik prasowy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
241. mgr inż. Anna Wietrzykowska - ekonomista
242. mgr inż. Waldemar Wietrzykowski - projektant-programista
243. Mateusz Ryszard Winnik - student prawa i politologii, UWr.
244. Tomasz Wołkowski - historyk
245. mgr inż. Andrzej Wójcik - informatyk
246. Elżbieta Wójcik - pielęgniarka
247. magister prawa Ewa Zajdel - Radca Prawny
248. lekarz medycyny Tomasz Zajdel - lekarz
249. Krystyna Zawodniak-Węgrzynowska - lekarz
250. Agnieszka Zwierzycka - muzykolog, Akademia Muzyczna
251. Elżbieta Żołyńska - polonista
252. Marta Żołyńska - studentka anglistyki
253. Jacek Żukowski - przedsiębiorca
254. dr Artur Polański, politolog, członek NSZZ „Solidarność”.

Serdecznie zapraszamy!

Aby zobaczyć aktualną listę sygnatariuszy kliknij tutaj

Włącz się w kampanię
Przynieś babci dowód
Serwis kandydata na prezydenta Jarosława Kaczyńskiego
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony